تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 30روز

کارفرما : جناب آقای امید انتظاری

آدرس سایت : bartarleather.com