تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 7 روز

کارفرما : جناب آقای غلامرضا نخستین تقوی

آدرس سایت : taalibook.com