تکنولوژی به کار رفته : wordpress،php،css,js

مدت زمان اجرا : 30روز

کارفرما : جناب آقای رضا یاوری

آدرس سایت : modirenovin.com